Rechtsbijstandverzekering

De naam rechtsbijstandverzekering zegt het eigenlijk al. Met een rechtsbijstandverzekering ben je verzekerd van juridische bijstand bij een geschil. Bijvoorbeeld als je een conflict krijgt over een aankoop, je huurcontract of met de buren. Maar ook als je betrokken raakt bij een verkeersongeluk met vervelende gevolgen kun je een beroep doen op je rechtsbijstandverzekering. Het inschakelen van een advocaat bij een geschil is namelijk erg duur, zeker voor jongeren en studenten onbetaalbaar. Met een rechtsbijstandverzekering ben je dan al gauw goedkoper uit.

 • Inshared rechtsbijstand
 • vanaf €2,42 per maand
 • Dagelijks opzegbaar!
 • score
 • FBTO rechtsbijstand
 • vanaf €2,52 per maand
 • Collectiviteitskorting
 • score
 • Das rechtsbijstand
 • vanaf €8,78 per maand
 • 25% internetkorting
 • score

Ook voor jongeren en studenten is een rechtsbijstandverzekering aan te raden. Dit omdat je al snel verwikkeld kunt raken in een geschil. Als je 18 jaar of ouder bent ben je namelijk handelsbekwaam, dit betekent dat je zelf verantwoordelijk bent voor je daden. Als jij ergens voor tekent dan is je handtekening rechtsgeldig.

Basis of aanvullend?De meeste rechtsbijstandverzekeringen bestaan uit een basispakket, dit kun je dan eventueel aanvullen met verschillende modules. De modules die meestal onder het basispakket vallen zijn:

 • Verhalen van schade: alleen als je schade lijdt waarvoor iemand anders aansprakelijk is
 • Contracten: problemen n.a.v. contracten over consumentenzaken
 • Overheid: persoonlijke conflicten met de overheid (op belastingzaken na)
 • Personen- en familierecht: problemen bij nalatenschappen en adoptie. Echtscheiding is meestal niet of?zeer beperkt gedekt
 • Strafzaken: Als je beschuldigd wordt van een strafbaar feit (behalve als er sprake is van opzet)
 • Arbeid en inkomen: problemen op het werk, bijvoorbeeld bij reorganisatie, ontslag of pensioen
 • Verkeer: problemen als gevolg van het deelnemen aan het verkeer
 • Wonen: problemen rond een huur- of koopwoning

Kosten?De kosten van een rechtsbijstandverzekering liggen voor jongeren en studenten tussen de ?10,- en ?15,- per maand. Daarmee heb je een groot risico afgedekt!

 • Inshared rechtsbijstand
 • vanaf €2,42 per maand
 • Dagelijks opzegbaar!
 • score
 • FBTO rechtsbijstand
 • vanaf €2,52 per maand
 • Collectiviteitskorting
 • score
 • Das rechtsbijstand
 • vanaf €8,78 per maand
 • 25% internetkorting
 • score